काठमाडौं सुख्खा बन्दरगाहको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत